We zijn er ons zeer van bewust dat Bras-Bas niet bij de deur is. Vermits De Lijn niet overal kan zijn, zal er dus zelf voor vervoer gezorgd moeten worden. Om de volksverhuis een beetje te beperken, hebben we hier een ruimte voorzien waar mensen met nood aan een lift en mensen met een vrij plaatsje in de auto elkaar kunnen vinden. Laten het auto-opvrijen beginnen!